Tiêu điểm

Câu chuyện Grab và Taxi truyền thống

Câu chuyện Grab và Taxi truyền thống Có một số chuyên gia kinh tế hiện tại cho rằng công nghệ thông tin chỉ là một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong chiến lược họ cần có CNTT nhưng chỉ là phần hỗ trợ. tôi thì không chuyên sâu về chiến lược hay quản trị doanh nghiệp...

Đứng trên vai người không lồ là tốt nhất?

Trong học lập trình các bạn sẽ được nghe nói một khái niệm đó là đứng trên vai người không lồ? ngụ ý đó là  người lập trình viên phải biết tận dụng những gì có sẳn để phát triển những  ứng dụng lớn hơn tô hơn mạnh hơn? Điều này hoàn toàn đúng vì chúng ta luôn tiến về phía trước.

Pages