thời đại 4.0 là gì

4.0 = ứng dụng cntt?

4.0=số hoá dữ liệu?

4.0 =giao dịch trực tuyến?

4.0= mạng internet??

Đơn giản thế ư??? Đấy là chuyện của hơn 10 năm trước rồi.

Thật sự thì  4.0 là đồng bộ, là liên thông, là tích hợp, là di động, là thông minh, là tự động... và còn ưu việt hơn thế khi nó là sự áp dụng liên hoàn của những điều đó. Chứ không phải phát biểu cho sướng miệng.