Thông tin đó đây

Câu chuyện Grab và Taxi truyền thống

Câu chuyện Grab và Taxi truyền thống Có một số chuyên gia kinh tế hiện tại cho rằng công nghệ thông tin chỉ là một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, trong chiến lược họ cần có CNTT nhưng chỉ là phần hỗ trợ. tôi thì không chuyên sâu về chiến lược hay quản trị doanh nghiệp...

Pages

Subscribe to Thông tin đó đây