Thông tin của tôi

Thư ngỏ về trao đổi thông tin

Chào các bạn,

Trang web này tôi lặp ra nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và trao đổi thông tin  với tất cả mọi người. Biết được gì viết nấy, vì thế không tránh khỏi những kỹ thuật, những bài viết chưa thật sự hoàn thiện.... mong các bạn thông cảm và cứ đóng góp ý kiến thẳng thắn.

Bên cạnh đó cũng vì mục đích muốn chia sẻ đến cộng đồng... Tôi rất mong có nhiều bài viết của các bạn đóng góp trang web nói riêng và cho cộng đồng nói chung.

Các bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm bản thân trong qua trình làm việc cũng như làm việc trong ngành công nghệ thông tin này. Rất mong sự đóng góp của các bạn.

Và nếu có những thắc mắc cần giải đáp cứ post lên trong khả năng nếu giúp được  tôi sẽ làm hết sức mình.

Trân trọng.

Trương Hoài PHan