Breaking news:

Forum topic

Đồ án: Web quản lý trung tâm dạy nghề tư thục Bình Dương

Đồ án: Web quản lý trung tâm dạy nghề tư thục Bình Dương

Nguyễn Thanh Tâm

Lý Thị Thu Hà

Link: http://www.mediafire.com/?gtg143e7j38rni8

Thầy xem và cho ý kiến, nhận xét nha Thầy!! Thanks Thầy nhiều!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com