Breaking news:

Forum topic

máy tự đọng restart

Forums: 

thày cho em hỏi may mở lên khoản 20p tự đong restart lên màn hình màu xanh chạy % cài win lại rồi mà vẫn không hết.cám ơn thầy

em kiểm tra lại ram máy tính thử xem.... nếu không phải hệ điều hành thì có thể là ram

em com on thay

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com