Breaking news:

Forum topic

[DHBD-Lập trình ứng dụng mạng]- viết chương trình scan ip tự động

Forums: 

Tên: Đoàn văn kha

Mssv: 1172002002

Lớp: 11LCT001

Mô tả chương trình: chương trình scan IP tự động, viết theo mô hình hướng đối tượng. Scan ip 3 lớp:A,B,C tùy theo địa chỉ mạng đang sử dụng.

Link source: http://www.mediafire.com/?2p1n2lrinakcal0

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com