Breaking news:

Blog entry

Mai nở muộn

Đã vào đi làm khá lâu rồi, nhưng hôm nay cúp điện ở nhà , đi dạo quanh nhà thấy mai tứ quí vẫn ở, nên làm vài shot

 

thp_1668hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1670hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1673hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1685hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1686hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1687hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1688hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1689hoaiphan_com_ - Upanh.com thp_1753hoaiphan_com_ - Upanh.com

blogcategory: 

Comments

em thấy thầy chụp marco đẹp. e cũng khoái chụp hình. chỉ chụp bằng đt thôi. thích nhất tấm cuối

cái này chưa gọi là macro nhé bạn.... cái này chỉ mới là close up thôi.... nói chung nhìn lại thấy ...............gớm

Nice pic. Hotmail is now one of the most used email service on the internet, create your email today with the step by step tutorial on hotmail email login

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com